Anúncio Vaga

  Publicações

   Notícias

   MINISTRU JUSTISA SIMU NO REUNIAUN HO KOORDENADOR GABINETE ASSESORIA JURIDIKU PREZIDENTE REPÚBLIKA

   Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento simu no reuniaun ho Assesor Jurídiku no eis Ministru Justisa Dr. Ivo Valente iha knar fatin no akompaña mós husi Diretor Nasionál Assesoria Juridiku no Lejizlasaun DNAJL, Nelinho Vital e assesor Ministru nian ba Asuntu administrasaun no Jurídiku, Kuarta (28/09).

   Páginas