SUA EXA VISE – MINISTRU DA JUSTISA HALO ENKONTRO HO MINISTRO EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO


Dili. 29 Setembro 2020, Sua Exa Vice-Ministro da Justiça, Dr. José Edmundo Caetano, hala’o enkontru ho Sua Exa Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Dr. Armindo Maia no Sua Exa Vice – Ministro da Educação, Juventude e Desporto, António Guterres iha Gabinete Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Tersa -Feira. Dili.
Sua Exa Ministro da Educação, Juventude e Desporto Dr..Armindo Maia hato’o ninia disponibilidade hodi koopera Ministeru da Justisa hodi Implementa Rejime Aberto ba área Edukasaun Juventude de Desportu. Ministru Edusaun Juventude de Desportu Dr. Armindo Maya Apresia ba Públiko Governu setór Justisa nia hodi Implementa Rejime Aberta ba rekursus iha prizun Estabelisimentu prizinal iha Timor – Leste. Ba rekrusus sira ne’ebé konpripena ho iha tinan tolu(3) ba kraik no aás liu tolu(3) ho ba 1/3. Rejime Aberto sei iha intendade publiko sé iha implementa ekipa trabalho ministerial hanesan Sefope, Edukasaun, MSS ho mós Secretario Estado Juventude e Desporto.

Media Gabinete Vice MJ